VÄLKOMMEN TILL VÅR MAGISKA VÄRLD!

 

VÄLKOMMEN TILL VÅR MAGISKA VÄRLD!

 

 

Cloud Islands – En del av framtidens skola! Ett studiemotiverande och integrerande onlinespel som bidrar till att höja elevers studiemotivation samt integrera elever med särskilda behov.

 

 

EN SVÄVANDE Ö FULL AV ÄVENTYR

 

I Cloud Islands får eleverna skapa sin egen avatar och bege dig sig ut på äventyr i en magisk och lärorik värld tillsammans med sina klasskamrater. Klassen samarbetar för demokrati, hållbar utveckling, jämlikhet och jämställdhet genom att bygga upp ett fungerande samhälle och skapa ett hem i sin gemensamma by. Tillsammans hjälps de även åt med att hitta kläder, möbler och byggmaterial ute i världen och genom att bemästra de minispel som finns utspridda över Cloud Islands kan de utvecklas och låsa upp ännu mer.

Spelvärlden är full av små äventyr i form av minispel, som alla är baserade på kursplanerna i NO, SO, matematik, svenska, engelska och teknik. Varje spel innehåller ett område i ett eller två ämnen, där spelaren blir bekant med begrepp och skapar en bild av vad detta område handlar om.

 

VI KAN BÅDE SPEL OCH LÄRANDE

 

VI KAN BÅDE SPEL OCH LÄRANDE

 

 

Cloud Islands utvecklas av Ludosity Learning och är framtaget av erfarna spelutvecklare, leg. lärare och med inrådan av Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap. - Målet är en produkt som är kul att spela samtidigt som vi följer läroplanen för högstadiet.

Cloud Islands huvuduppgift är att öka studiemotivationen samt inkludera elever som av en eller annan anledning inte alltid kan delta i det fysiska klassrummet. Det ger alla en chans att få delta och förstå hur alla är en del i samhället och vad ett samhälle är. Spelet underlättar även för läraren att agera resurs i sin egen undervisningsgrupp.

Vi har vunnit en innovationstävling(Post- och Telestyrelsen) och SPSM följer vår utveckling med intresse.

TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS

info@cloudislands.se

PONTUS ASKBRINK
+46 (0)735 02 62 40
pontus.askbrink@cloudislands.se

ADAM PALMQUIST
+46 (0)763 38 87 05
adam.palmquist@cloudislands.se

Copyright © 2017 Ludosity Learning AB. All rights reserved.